ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
دانلود ادوبی کانکت
نماد اعتماد

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1399/02/14

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1399/02/14

صدور پروانه

صدور پروانه

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

حق الزحمه کارشناسی

حق الزحمه کارشناسی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
علیرضا رسا شاپور اورعی زارع
كشاورزی و منابع طبیعی
علی تجلی خواه
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱ - ۲۲۱۶ ۳۶۰۲ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir