ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
سامانه ارتباط با بازرسان
نرم افزار موبایل

آدرس و تلفن های کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی


آدرس :

مشهد - میدان استقلال - ضلع شمال شرقی - پلاک ۳۷۷

تلفن :

۳۶۱۵۳ و ۳۶۰۲۲۲۱۳

فکس :

۳۶۰۶۰۰۵۷

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد حسین آبادی رضا موسوی نیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمودرضا نبی زاده مروست
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱ - ۲۲۱۶ ۳۶۰۲ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir