ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
سامانه ارتباط با بازرسان
نرم افزار موبایل

آدرس و تلفن های کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی


آدرس :

مشهد - میدان استقلال - ضلع شمال شرقی - پلاک ۳۷۷

تلفن :

۳۶۱۵۳ و ۳۶۰۲۲۲۱۳

فکس :

۳۶۰۶۰۰۵۷

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir