ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
دانلود ادوبی کانکت
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱ تصویر کارشناس سیدحمید فیروزه مهمان قوچان سطح کشور ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ راه و ساختمان
۲ تصویر کارشناس مرضیه خطیب نقندری مهمان البرز سطح کشور ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ فرش
۳ تصویر کارشناس مرتضی فیروزی مهمان نیشابور مهمان نیشابور ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی
۴ تصویر کارشناس عباس تختی مقدم مهمان گرگان مهمان گرگان ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ امور ثبتی
۵ تصویر کارشناس جواد برابی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۰/۰۷/۲۹ مهندسی آب
۶ تصویر کارشناس ناصر محسنی میبدی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۲/۰۱/۱۸ كشاورزی و منابع طبیعی
۷ تصویر کارشناس مسعود بیات مختاری استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۵/۰۹/۱۷ حسابداری و حسابرسی
۸ تصویر کارشناس محمد مهدی مقدادیان استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۷/۰۳/۰۴ راه و ساختمان
۹ تصویر کارشناس حسن حسینی دلوئی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۸/۰۳/۰۶ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۰ تصویر کارشناس محمدصادق صادق نیا استان خراسان استان خراسان ۱۳۵۸/۰۷/۰۱ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۱ تصویر کارشناس عباس حسینیان ازغدی استان خراسان استان خراسان ۱۳۵۸/۰۸/۰۲ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۲ تصویر کارشناس مسعود بزرگی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ راه و ساختمان
۱۳ تصویر کارشناس سعید پیرایش شیرازی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۱/۰۶/۱۳ راه و ساختمان
۱۴ تصویر کارشناس آبان سخاوت مهر استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۲/۰۸/۱۵ راه و ساختمان
۱۵ تصویر کارشناس پرویز قوام استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۰۳/۲۰ راه و ساختمان
۱۶ تصویر کارشناس فرخزاد محسنی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۰۹/۲۵ راه و ساختمان
۱۷ تصویر کارشناس جواد صبوری معمار استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۱۰/۰۹ راه و ساختمان
۱۸ تصویر کارشناس محمدباقر گنجعلیخان استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۱۰/۰۹ راه و ساختمان
۱۹ تصویر کارشناس مجتبی عاملی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۴/۰۴/۰۲ حسابداری و حسابرسی
۲۰ تصویر کارشناس احمدرضا عزیزی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۶/۰۷/۲۶ كشاورزی و منابع طبیعی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
علیرضا رسا شاپور اورعی زارع
كشاورزی و منابع طبیعی
علی تجلی خواه
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱ - ۲۲۱۶ ۳۶۰۲ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir