ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون ارجاعات کار
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱۸۱ تصویر کارشناس مصطفی رحیمی منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ گیاهپزشکی و تشخیص آفات
۱۸۲ تصویر کارشناس فرهاد زمانی نژاد منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ تشخیص خط و اصالت امضاء
۱۸۳ تصویر کارشناس جواد شباهنگ منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۸۴ تصویر کارشناس علی ششکلانی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۱۸۵ تصویر کارشناس محمدرضا عطاری منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۱۸۶ تصویر کارشناس محمدحسین علی آبادی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ حسابداری و حسابرسی
۱۸۷ تصویر کارشناس محمدحسین کاشانی حصار منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ تاسیسات ساختمانی
۱۸۸ تصویر کارشناس محمدرضا معلم شهری منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ راه و ساختمان
۱۸۹ تصویر کارشناس سیدعلی اصغر موسوی عمادی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ تاسیسات ساختمانی
۱۹۰ تصویر کارشناس محمد نبی زاده منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ لوازم خانگی و اداری
۱۹۱ تصویر کارشناس محسن نیکپور منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ راه و ساختمان
۱۹۲ تصویر کارشناس علیرضا محبی صمیمی منطقه(2) طرقبه شاندیز، فریمان، چناران و گلبهار چناران ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ گیاهپزشکی و تشخیص آفات
۱۹۳ تصویر کارشناس محمد یزدانی برجی منطقه(3) قوچان، درگز، کلات، لطف آباد و سرولایت سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۰۳ راه و ساختمان
۱۹۴ تصویر کارشناس علی اكبر آراسته منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ حسابداری و حسابرسی
۱۹۵ تصویر کارشناس علیرضا آریان منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ دامپروری و دامپزشکی
۱۹۶ تصویر کارشناس مجید بروجردی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ حسابداری و حسابرسی
۱۹۷ تصویر کارشناس علی خسرو تحصنی منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صنایع گاز و گازرسانی
۱۹۸ تصویر کارشناس علیرضا ثنائی سبزواری منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۱۹۹ تصویر کارشناس حسین زحمتکش منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ حسابداری و حسابرسی
۲۰۰ تصویر کارشناس سیدمحسن نوری حسینی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ دامپروری و دامپزشکی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد افشین ابوالفضل فربدنیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا گندمزاده
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir