ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون ارجاعات کار
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۲۰۱ تصویر کارشناس سیدهادی هاشمیان منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ معادن
۲۰۲ تصویر کارشناس هادی معادیخواه منطقه(2) طرقبه شاندیز، فریمان، چناران و گلبهار منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ حسابداری و حسابرسی
۲۰۳ تصویر کارشناس محمدمهدی فرزاد منطقه(3) قوچان، درگز، کلات، لطف آباد و سرولایت سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۲۰۴ تصویر کارشناس ابوالفضل عباسی میهمان منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۳/۰۳ دامپروری و دامپزشکی
۲۰۵ تصویر کارشناس حسین فامیل داوری منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۰۳/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۲۰۶ تصویر کارشناس رامین آدینه منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان
۲۰۷ تصویر کارشناس محمدرضا آرمین منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ محصولات دامی
۲۰۸ تصویر کارشناس علی اکبرزاده منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ حسابداری و حسابرسی
۲۰۹ تصویر کارشناس علی الیاسی راد منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ كشاورزی و منابع طبیعی
۲۱۰ تصویر کارشناس سیدخلیل پیشوائیان منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
۲۱۱ تصویر کارشناس مهدی تقی زاده منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ امور گمرکی
۲۱۲ تصویر کارشناس چنگیز حاجی مسگری منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان
۲۱۳ تصویر کارشناس جواد حامد خراسانی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات
۲۱۴ تصویر کارشناس علی حامد لبافیان منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ گیاهپزشکی و تشخیص آفات
۲۱۵ تصویر کارشناس سیدمحمد حسینیان منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ كشاورزی و منابع طبیعی
۲۱۶ تصویر کارشناس حجت حضرتی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ كشاورزی و منابع طبیعی
۲۱۷ تصویر کارشناس محمد خسروی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ كشاورزی و منابع طبیعی
۲۱۸ تصویر کارشناس محمد خوش اندام منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان
۲۱۹ تصویر کارشناس فرشید دشتی منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ صنایع گاز و گازرسانی
۲۲۰ تصویر کارشناس محمدحسن دهناد منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ امور ثبتی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد افشین ابوالفضل فربدنیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا گندمزاده
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir