ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون ارجاعات کار
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱۰۱ تصویر کارشناس محمدعلی رئوفی فرد مهمان بیرجند مهمان بیرجند ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۰۲ تصویر کارشناس علی مظلوم مهمان بیرجند مهمان بیرجند ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ حسابداری و حسابرسی
۱۰۳ تصویر کارشناس احمدرضا سالاری مهمان بیرجند مهمان بیرجند ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ تعیین نفقه
۱۰۴ تصویر کارشناس علیرضا اسعدی مهمان تهران سطح کشور ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ حسابداری و حسابرسی
۱۰۵ تصویر کارشناس امیررضا حسینی ابریشمی مهمان تهران سطح کشور ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۰۶ تصویر کارشناس رحمان علیان لله مرزی مهمان تهران سطح کشور ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان
۱۰۷ تصویر کارشناس سیدرضا شهرآئینی مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ راه و ساختمان
۱۰۸ تصویر کارشناس رضا ظفرجعفرزاده مهمان تهران سطح کشور ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ راه و ساختمان
۱۰۹ تصویر کارشناس مرضیه خطیب نقندری مهمان تهران سطح کشور ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ فرش
۱۱۰ تصویر کارشناس عبداله حاتمیان مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۱۱ تصویر کارشناس محمودرضا طاهری مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۸۸/۰۵/۲۷ تاسیسات ساختمانی
۱۱۲ تصویر کارشناس محمد کرمانی مهمان تهران سطح کشور ۱۳۸۸/۰۵/۲۷ الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآورده های آن
۱۱۳ تصویر کارشناس حسین آقایانی مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ امور ثبتی
۱۱۴ تصویر کارشناس سیدعلی اصغر سجادی یکتا مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ امور بیمه
۱۱۵ تصویر کارشناس علیرضا حسامی مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ راه و ساختمان
۱۱۶ تصویر کارشناس فاطمه ایوبی فر مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ تعیین نفقه
۱۱۷ تصویر کارشناس مهران موسوی زاده یزدی مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ امور ثبتی
۱۱۸ تصویر کارشناس ثمانه سکاکی مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ حسابداری و حسابرسی
۱۱۹ تصویر کارشناس حسین صافحیان مهمان تهران مهمان تهران ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۰ تصویر کارشناس رضاعلی شهسوار بابانلو مهمان خواف مهمان خواف ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ راه و ساختمان
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد افشین ابوالفضل فربدنیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا گندمزاده
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir