ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون ارجاعات کار
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱۲۱ تصویر کارشناس محمد صفری مهمان قزوین مهمان قزوین ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ امور ثبتی
۱۲۲ تصویر کارشناس حسین رادنیا مهمان کلات مهمان کلات ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۳ تصویر کارشناس سعید خوش قامت میهمان منطقه(3)قوچان، درگز، کلات، لطف آباد و سرولایت آذرشهر ۰ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۴ تصویر کارشناس محمد صدیقی غفاری منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۷۶/۰۷/۱۳ امور ثبتی
۱۲۵ تصویر کارشناس محمدمهدی شهاب الدین منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۷۸/۰۸/۰۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۲۶ تصویر کارشناس حسین خردمند نژاد منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۷۸/۰۹/۲۸ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۲۷ تصویر کارشناس محمدعلی مقرنسی منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ راه و ساختمان
۱۲۸ تصویر کارشناس کاظم صادق زاده منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ لوازم خانگی و اداری
۱۲۹ تصویر کارشناس مجید برادران رحیمی منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ امور ثبتی
۱۳۰ تصویر کارشناس علی شنوائی عباسی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ حسابداری و حسابرسی
۱۳۱ تصویر کارشناس غلام محمد باغدار منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۲ تصویر کارشناس علیرضا احمدی نیت منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ راه و ساختمان
۱۳۳ تصویر کارشناس مجتبی اسدآبادی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان
۱۳۴ تصویر کارشناس سعید اشرف پور منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان
۱۳۵ تصویر کارشناس سعید باباخانی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان
۱۳۶ تصویر کارشناس رحمان باغبان نژاد منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه
۱۳۷ تصویر کارشناس حسن تقوائی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۸ تصویر کارشناس محمدرضا حسین نژاد دوین منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان
۱۳۹ تصویر کارشناس رحیم خسروشاهی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی
۱۴۰ تصویر کارشناس محمود دلپسند منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد افشین ابوالفضل فربدنیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا گندمزاده
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir