ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون ارجاعات کار
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱۴۱ تصویر کارشناس هاشم رنگ آمیز طوسی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۲ تصویر کارشناس علی اکبر روشنی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۳ تصویر کارشناس حسن سعیدی بیلندی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ حسابداری و حسابرسی
۱۴۴ تصویر کارشناس محمد سلطانپور منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۵ تصویر کارشناس ابراهیم فروزانفر منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۶ تصویر کارشناس عباس قندهاریون منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان
۱۴۷ تصویر کارشناس فرامرز کلانی مقدم منطقه (1) مشهد منطقه (1) مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان
۱۴۸ تصویر کارشناس محمدحسن حاجی زاده منطقه(2) طرقبه شاندیز، فریمان، چناران و گلبهار سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۹ تصویر کارشناس محمد لامعی منطقه(7) نیشابور، زبرخان، میان جلگه و فیروزه سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۵۰ تصویر کارشناس اسماعیل تاج آبادی منطقه(8) سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، ششتمد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۵۱ تصویر کارشناس سیدحسین اشرفی شهری منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ حسابداری و حسابرسی
۱۵۲ تصویر کارشناس یحیی رحیم زاده منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۵۳ تصویر کارشناس سیدعلی شهرآئینی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۵۴ تصویر کارشناس رسول اله غلامی منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور ثبتی
۱۵۵ تصویر کارشناس جواد کاظمی مقدم منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۵۶ تصویر کارشناس محمود محبی منطقه (1) مشهد منطقه (1) مشهد ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۵۷ تصویر کارشناس منصور محولاتی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۵۸ تصویر کارشناس محسن بابایان مشهدی منطقه(2) طرقبه شاندیز، فریمان، چناران و گلبهار سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۵۹ تصویر کارشناس ناصر شریعت منطقه(2) طرقبه شاندیز، فریمان، چناران و گلبهار سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۶۰ تصویر کارشناس وحید رحیمی منطقه(3) قوچان، درگز، کلات، لطف آباد و سرولایت استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد افشین ابوالفضل فربدنیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا گندمزاده
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir