ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون ارجاعات کار
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱۶۱ تصویر کارشناس میرمحمدعلی خزاعی منطقه (1) مشهد استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۶۲ تصویر کارشناس یوسف خوش منظر منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ امور ثبتی
۱۶۳ تصویر کارشناس جمال داودزاده منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشخیص خط و اصالت امضاء
۱۶۴ تصویر کارشناس مهدی زمانی منطقه (1) مشهد منطقه (1) مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۶۵ تصویر کارشناس اسماعیل صحرانورد منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ راه و ساختمان
۱۶۶ تصویر کارشناس عبدالرحیم قنبری منطقه (1) مشهد منطقه (1) مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ حسابداری و حسابرسی
۱۶۷ تصویر کارشناس رضا نیک فرجام منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشخیص خط و اصالت امضاء
۱۶۸ تصویر کارشناس بهروز جودوی منطقه(7) نیشابور، زبرخان، میان جلگه و فیروزه سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
۱۶۹ تصویر کارشناس ابوالحسن دررودی منطقه(7) نیشابور، زبرخان، میان جلگه و فیروزه سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۷۰ تصویر کارشناس مجید علیمردانی منطقه(7) نیشابور، زبرخان، میان جلگه و فیروزه استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ راه و ساختمان
۱۷۱ تصویر کارشناس محمدرضا نجار منطقه(7) نیشابور، زبرخان، میان جلگه و فیروزه سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ حسابداری و حسابرسی
۱۷۲ تصویر کارشناس اسماعیل نصراله زاده منطقه(8) سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، ششتمد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ حسابداری و حسابرسی
۱۷۳ تصویر کارشناس غلامرضا مظفری منطقه(9) کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کوهسرخ سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۷۴ تصویر کارشناس مرتضی سعیدی شهری میهمان منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۷۵ تصویر کارشناس یداله افغانی منطقه(2) طرقبه شاندیز، فریمان، چناران و گلبهار سطح کشور ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ راه و ساختمان
۱۷۶ تصویر کارشناس محمدابراهیم ایمانی خامنه منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ تاسیسات ساختمانی
۱۷۷ تصویر کارشناس مصطفی جامچی منطقه (1) مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ محصولات دامی
۱۷۸ تصویر کارشناس علی حسین آبادی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ لوازم خانگی و اداری
۱۷۹ تصویر کارشناس احمد حیدری منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ تاسیسات ساختمانی
۱۸۰ تصویر کارشناس مصطفی خسروی منطقه (1) مشهد سطح کشور ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ حسابداری و حسابرسی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد افشین ابوالفضل فربدنیا
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا گندمزاده
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir