اتوماسیون قدیم
اتوماسیون قدیم
ثبت نام
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد
ایجاد درخواست

برای پر کردن فرم درخواست کارشناس باید در پورتال ثبت نام کنید

ثبت نام / ورود به پورتال

راهنما

برای اینکه بتوانید درخواست خود را ارسال کنید باید ثبت نام کرده باشید.

توضیحات کامل و ارسال تصاویر مربوطه تنها جهت سرعت بخشیدن به پروسه پاسخ گویی به شما می باشد.

در ورود اطلاعات دقت نماید.

وضعیت درخواست های کارشناسی خود را میتوانید پس از ورود به پورتال مشاهده کنید.

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003