واحد اداری
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد

صدور پروانه

همکاران محترم:
ضمن عرض سلام و تحیات به استحضار می رساند علی رغم اعلام مکتوب شماره 8311 مورخ 18/10/89 کانون راجع به ابلاغ مصوبه مورخ 03/10/89 شورای عالی کارشناسان مبنی بر ضرورت امعان نظر و اعمال و اجرای مفاد 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در آن مقرر شده است:
"صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است" و همچنین تاکید بر ملغی الاثر شدن پروانه کارشناسانی که در بیش از یک رشته و در کانون های متعدد مبادرت به اخذ پروانه کارشناسی نموده اند.
بنابراین مجددا مبادرت به این اعلام تاکیدی می نماید تا از تداوم آن رویه جلوگیری شده و موجبات بروز تبعات منفی آن فراهم نگردد.

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷ کدپستی: ۹۱۹۷۹۱۴۳۴۰

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003