واحد اداری
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

شورای عالی عهده دار مسؤولیت‌ها و وظایفی است که در قانون تأسیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1317 وبه استناد بند الف ماده 7 اصلاحیه سال 1381 مجلس شورای‌اسلامی مبنی بر انجام اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاست گذاری ، برگزاری دوره های آموزشی ، بازآموزی و ... می باشد.
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در راستای توسعه مهارت ها و گسترش سطح علمی کارشناسان و متناسب با نیازهای رو به رشد دستگاه قضائی ، چه از نظر کیفی و تخصصی و چه از نظر کمی ،برای حل و فصل دعاوی ارباب رجوع خود و همچنین پاسخ به نیازهای سایر ارگانهای دولتی ، عمومی و خصوصی و لزوم ارتقاء سطح علمی و کیفی صلاحیت کارشناسان عضو کانون های سراسر کشور، الزامات کلی نظام آموزشی را بنحوی ارائه می نماید که سیاست های آموزشی شورای عالی در سطح تمامی کانونها بطور یکسان و هماهنگ با نیاز آنها پیاده و اجرا گردد.
با استناد به نمودار تشکیلاتی شورای عالی کمیسیون آموزش شورای عالی عهده دار مسؤولیت فوق می باشد ، در این راستا اجراء و ارزیابی فعالیت های آموزشی کارشناسان هر کانون به عهده کانون مربوطه بوده و نظارت بر استقرار و اثر بخشی برنامه های آموزشی و همچنین ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی کانونها به عهده کمیسیون آموزش شورای عالی می باشد.
کانونهای کارشناسان می بایستی با لحاظ نمودن الزامات نظام آموزشی بوسیله کمیته های آموزشی خود (که در هر کانون تشکیل خواهد شد ) نسبت به ارتقاء امر کارشناسی از طریق برقراری مستمر کلاس ها و نشست های آموزشی بطور جامع و فراگیر برای کلیه کارشناسان با بهره گیری از تمامی امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری و استفاده از تجارب کارشناسان پیشکسوت و سایر استاید مرتبط در زمینه های مختلف اقدام و نتایج حاصله را به منظور انجام هر نوع اصلاحی در ساختار آموزش خود مورد ارزیابی قرار دهند.
بدین منظور و در جهت برقراری و تحقق امر آموزش در کلیه کانونهای کشور ، نظام‌نامه حاضر تدوین تا به مرحله اجرا گذارده شود.
1- اهم اهداف نظام آموزش عبارتند از:
1- ایجاد زمینه لازم به منظور ارائه خدمات مطلوبتر کارشناسی
2- فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان
3- افزایش کارآئی اثر بخشی و بهره وری کارشناسان
4- بروز رساندن دانش و مهارت کارشناسان متناسب با پیشرفت های علمی و فنی روز
5- حفظ و توسعه فرهنگ آموزش
6- ارتقاء فرهنگ اخلاق حرفه ای
2-فرایند آموزش:
فرایند آموزش در بر گیرنده مجموعه ی از فعالیت های مرتبط با امر آموزش می‌باشد ، مجموعه اقدامات آموزشی در قالب مستندات آموزشی (نظام نامه آموزشی –روش های اجرائی آموزش – رویه ها و دستورالعمل های آموزشی) و با بکارگیری استانداردها و مکانیزم های مرتبط آموزشی تعریف می شوند.
3-فرایند آموزش مشتمل است بر:
1. سیاست گذاری : که در برگیرنده فعالیت های تعیین سیاست های کلان آموزشی ، هدف گذاری و تدوین راهبردهای آموزشی است.
2. نیازسنجی : که این فرایند بسته به رشته و صلاحیت ،نوع و میزان آموزشی که کارشناسان باید طی کنند تعیین می شود.
3. طراحی و برنامه ریزی: تدوین و شکل دهی دوره های آموزشی و سایر برنامه‌های مرتبط
4. اجرا:برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و در محیط مجازی و اجرای برنامه ها
5. نظارت و کنترل : حصول اطمینان از فرایند آموزش
6. ارزیابی و اثربخشی: سنجش میزان تحقق اهداف آموزشی
4-وظایف کمیسیون آموزش شورای عالی
1- تدوین نظام نامه آموزش
2- تعیین خط مشی و سیاست ها ی آموزشی
3- تدوین برنامه های کلان آموزشی
4- طراحی بخش آموزش در پورتال شورای عالی
5- پیشنهاد تخصیص رشته یا صلاحیتهای جدید یا تفکیک آنها ، به کمیسیون امور صلاحیتهای شورای عالی
6- مساعدت و همکاری لازم در راه اندازی سیستم آموزشی کانوهای کشور
7- برقراری سمینارهای تخصصی برای استفاده کارشناسان ذیربط
8- پیشنهاد حداقل ساعات آموزشی لازم برای کارشناسان هر رشته به منظور ارتقاء کیفیت خدمات کارشناسی
9- گزارش گیری ادواری و ارزیابی عملکرد کانونها در ارتباط با امر آموزش از ناظرین محترم شورا در کانونها و ارائه گزارش لازم به شورای عالی
5-وظایف هیأت مدیره کانون استانها:
1- تشکیل کمیته آموزش کانون در استان
2- تهیه بانک اطلاعاتی مدرسین با همکاری کمیته آموزش و گروههای تخصصی و هیأت رئیسه گروهها
3- فراهم سازی بستر نرم افزاری و سخت افزاری آموزش ، کتابخانه و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
4- نظارت بر عملکرد کمیته آموزشی
5- تصویب و تأمین هزینه های آموزشی پیشنهادی از سوی کمیته آموزش جهت تدوین بودجه سالانه
6- تصویب برنامه های آموزشی 6 ماهه کانون ارائه شده توسط کمیته آموزش
7- ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه آموزش و چگونگی برقراری کلاسهای آموزشی در دوره های 6 ماهه به کمیسیون شورای عالی
6-وظایف کمیته های آموزشی استانها
1- تعیین الویت های آموزشی از طریق گروههای تخصصی
2- تشکیل و اجرای دوره های آموزشی پس از تصویب هیأت مدیره
3- نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی و گزارش به هیأت مدیره
4- برآورد و تعیین هزینه های آموزشی و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب
5- تماس و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور انتخاب استاد مناسب برای تشکیل کلاسهای علمی و بازآموزی با همکاری رؤسای کارگروهای تخصصی
این نظامنامه در 4 صفحه و6 بند تهیه و تنظیم و در جلسه مورخ 16/5/1393شورای عالی به تصویب رسید.

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷ کدپستی: ۹۱۹۷۹۱۴۳۴۰

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003