واحد اداری
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد
جستجوی کارشناسان
ردیف نمایش نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی
۱ تصویر کارشناس سیدحمید فیروزه مهمان قوچان سطح کشور ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ راه و ساختمان
۲ تصویر کارشناس عبدالرحمن مصطفائی مهمان سیستان و بلوچستان مهمان سیستان و بلوچستان ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۳ تصویر کارشناس مرتضی فیروزی مهمان نیشابور مهمان نیشابور ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی
۴ تصویر کارشناس عباس تختی مقدم مهمان گرگان مهمان گرگان ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ امور ثبتی
۵ تصویر کارشناس جواد برابی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۰/۰۷/۲۹ مهندسی آب
۶ تصویر کارشناس ناصر محسنی میبدی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۲/۰۱/۱۸ كشاورزی و منابع طبیعی
۷ تصویر کارشناس مسعود بیات مختاری استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۵/۰۹/۱۷ حسابداری و حسابرسی
۸ تصویر کارشناس محمد مهدی مقدادیان استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۷/۰۳/۰۴ راه و ساختمان
۹ تصویر کارشناس حسن حسینی دلوئی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۸/۰۳/۰۶ كشاورزی و منابع طبیعی
۱۰ تصویر کارشناس محمدصادق صادق نیا استان خراسان استان خراسان ۱۳۵۸/۰۷/۰۱ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۱ تصویر کارشناس عباس حسینیان ازغدی استان خراسان استان خراسان ۱۳۵۸/۰۸/۰۲ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
۱۲ تصویر کارشناس مسعود بزرگی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ راه و ساختمان
۱۳ تصویر کارشناس سعید پیرایش شیرازی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۱/۰۶/۱۳ راه و ساختمان
۱۴ تصویر کارشناس آبان سخاوت مهر استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۲/۰۸/۱۵ راه و ساختمان
۱۵ تصویر کارشناس پرویز قوام استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۰۳/۲۰ راه و ساختمان
۱۶ تصویر کارشناس فرخزاد محسنی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۰۹/۲۵ راه و ساختمان
۱۷ تصویر کارشناس جواد صبوری معمار استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۱۰/۰۹ راه و ساختمان
۱۸ تصویر کارشناس محمدباقر گنجعلیخان استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۱۰/۰۹ راه و ساختمان
۱۹ تصویر کارشناس مجتبی عاملی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۴/۰۴/۰۲ حسابداری و حسابرسی
۲۰ تصویر کارشناس احمدرضا عزیزی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۶/۰۷/۲۶ كشاورزی و منابع طبیعی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷ کدپستی: ۹۱۹۷۹۱۴۳۴۰

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003